MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Ortoptistky
Specializace naší ordinace

Jaroslava Čeledová

od ukončení studia SZŠ pracuje na Oftalmologické klinice ve FN Královské Vinohrady.V letech 1982 až 1983 absolvovala postgraduální studium v oboru ortoptika a pleoptika a v roce 2005 kurz psychologie a pedagogiky dítěte. Ve svém oboru se stále vzdělává, účastní se odborných stáží, seminářů a celostátních kongresů. Je členkou České společnosti ortoptistek. Na našem pracovišti představuje laskavou, trpělivou a velmi empatickou všestranně vzdělanou specializovanou sestru se skvělými  pedagogickými schopnostmi. Je vyjímečná svým přístupem k dětem i rodičům.

Libuše Kozelková

absolvovala IPVZ Brno v r. 1979 v oboru ortoptika - pleoptika. Je to sestra specialistka, která pracuje jak s dětmi tak dospělými pacienty. V roce 1994 spoluzaložila Českou společnost ortoptistek CSO, byla její předsedkyní a nyní je dosud její aktivní členkou. Pracovala v tomto oboru 10 let  na očním oddělení nemocnice v Karlových Varech a pak  téměř 30 let na Dětské oční klinice FN Motol.  Od roku 2011 je součástí našeho týmu a podílí se jak na výzkumu a rozvoji oboru ortoptika, tak na postgraduální výuce lékařů. Byla oceněna CSO v roce 2012 za přínos v rozvoji oboru ortoptika v  ČR. Na našem pracovišti představuje všestranně erudovanou specializovanou sestru se skvělými  pedagogickými schopnostmi a trpělivým a empatickým přístupem k dětem i dospělým.

Radka Samuelová

Vystudovala nejprve obor optometrie, kterému se věnuje od r. 2013. V rámci tohoto oboru získala zkušenosti především díky úzké spolupráci s očními lékaři na oční klinice, kde se mimo jiné zabývala binokulárním vyvážením u dospělých osob. Vyšetření prováděla, jak v anglickém, tak v německém jazyce. Následně si rozšířila vzdělání o obor ortoptika, ve kterém aktivně působí od r. 2018. Je členkou České společnosti ortoptistek a účastní se odborných stáží a seminářů. V  oboru optometrie se podílela na publikační a prezentační činnosti a zapojila se do několika studií v rámci vyšetřování kontrastní citlivosti.

Ivana Vospálková

jevšeobecná sestra a ortoptistka. Po absolvování SZŠ Brno  pracovala 5 let jako všeobecná sestra na chirurgickém odd. nemocnice na Bulovce, dále pak 8 let v nejrůznějších specializacích, nejen chirurgických oborů na poliklinických pracovištích v Praze. Od roku 1995 spoluzakládala naše pracoviště Soukromé oční ordinace se zaměřením na dětskou problematiku a problematiku dětí s vícečetným postižením. V létech 2001-2002 absolvovala  IPVZ Brno obor ortoptika - pleoptika. Nyní pracuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha ve tkáňové bance Oční kliniky a na našem pracovišti od roku 2008 působí již jen jako specializovaná ortoptická sestra. Je členkou České společnosti ortoptistek, kde byla po dobu 3 let ve funkci místopředsedkyně. Je jednou z nejvlídnějších sester našeho týmu se skvělými  psychologickými a pedagogickými schopnostmi, Je vyjímečná trpělivým a empatickým přístupem zejména k nejmenším  dětem i rodičům. Účastní se i přednáškové a publikační činnosti.

Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly. Aplikace kontaktních čoček u prvonositelů je obnovena od 15.1.2021 každý sudý pátek odpoledne po předchozím objednání (Bc.Holubcová). Pro již zacvičené nositele funguje vše nadále stejně, ale sledujte změny ordinační doby našeho pracoviště. Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii.

Pro akutní pacienty (záněty, úrazy a náhlé ztráty zraku) ordinujeme od 8,00 do 12,00 ve 2. patře.


Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).