MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace pro dospělé pacienty o zdravotních službách
Specializace naší ordinace

Soukromá oční ordinace MUDr. Anna Zobanová
152 00 Praha 5, Barrandov, Krškova 807

Běžné oční vyšetření* a/nebo funkční vyšetření senzorické a motorické složky binokulární rovnováhy** jsou obvyklá vyšetření prováděná při prvním nebo kontrolním vyšetření pacienta v našem specializovaném ambulantním zdravotnickém zařízení. Jsou nezbytná pro stanovení diagnosy a naplánování terapeutického postupu (první vyšetření) a také k průběžné kontrole postupu léčby (kontrolní vyšetření).

Součástí každého (prvního nebo kontrolního vyšetření) je i podání informací pacienta o jeho zdravotním stavu***. 

K rutinnímu vyšetření oči a očního pozadí a/nebo refrakce  (dioptrických vad) očí je nezbytná aplikace očních kapek a blízký kontakt zdravotnických přístrojů s okem. Potenciálním rizikem pro pacienta jsou nežádoucí účinky použitých kapek (možné ovlivnění bdělosti, srdečního rytmu a alergická reakce).

Dále poskytujeme a provádíme průplach a ev. sondáž slzných cest a aplikujme terapeutickou kontaktní čočku, která patří k nadstandardní variantě ošetření onemocnění rohovky po úrazu.

S těmito zdravotními službami není požadován písemný souhlas pacienta ve smyslu §35, odst. 2. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále pouze Zákon).

Zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života (a s jejichž provedením musí  být písemný souhlas pacienta nejsou poskytovány naším specializovaným ambulantním zdravotnickým zařízením.


*) Běžné oční vyšetření zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: dotazy týkající se odesílajícího zdravotnického zařízení a předchozí oční léčby,  dotazy zjišťující povahu současných očních obtíží, dotazy zjišťující oční onemocnění prodělaná v minulosti u pacienta a jeho blízkých příbuzných, dotazy týkající se celkového zdravotního stavu, vyšetření centrální zrakové ostrosti (metodou přiměřenou věku a spolupráci pacienta), vyšetření refrakčního stavu očí, vyšetření nitroočního tlaku, vyšetření okolí očí a očních adnex, nejčastěji prostým pohledem, vyšetření předního segmentu očí, nejčastěji štěrbinovou lampou nebo u menších dětí prostým pohledem, vyšetření zadního segmentu očí oftalmoskopem.

**) Funkční vyšetření senzorické a motorické složky binokulární rovnováhy zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: dotazy týkají se ev. současných projevů poruchy binokulárního vidění (zejména diplopie), dotazy týkají se přítomnosti poruch binokulárního vidění u pacienta nebo jeho blízkých příbuzných v minulosti, vyšetření motorické složky binokulárního vidění (metodami přiměřenými věku a spolupráci pacienta, zejména klinickým vyšetřením pohybů očí, zakrývacími testy, troposkopem, Hessovým plátnem, atd.), vyšetření senzorické složky binokulárního vidění (metodami přiměřenými věku a spolupráci pacienta, zejména Bagoliniho testem, testem stereopse, troposkopem, atd.).

***) Podáním informací o zdravotním stavu zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: vysvětlení diagnózy ev. vč. okolností diferenciální diagnostiky, vysvětlení výsledků klinického vyšetření, vysvětlení výsledků pomocných vyšetření, vysvětlení navržené léčby vč. rizik, poučení o  možných důsledcích nepřijetí aktivního postoje k navržené léčbě, poučení o nezbytnosti okamžité kontroly kdykoliv při zhoršení nebo jakékoliv nepříznivé změně.

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních probíhá od září každý druhý čtvrtek v 1.p po předchozím objednání.Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii. Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).